Pereiti į pagrindinį turinį

2212
- Gydytojai specialistai

Gydytojai specialistai (medicinos gydytojai) diagnozuoja, gydo žmonių ligas, traumas ir kitus fizinius bei psichinius sutrikimus ir vykdo jų prevenciją, naudodami specialius tyrimų, diagnostinius, medicininius, chirurginius, fizinius ir psichiatrinius metodus ir taikydami šiuolaikinės medicinos principus bei procedūras. Jie specializuojasi gydydami tam tikrų kategorijų ligas, tipų pacientus ar taikydami tam tikrus gydymo metodus, gali dalyvauti teikiant pasirinktos specializacijos srities medicininį išsilavinimą ir mokslo tiriamajame darbe.

Atliekamos užduotys:
(a) fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę;
(b) siuntimą skyrusio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo suteiktos medicininės informacijos vertinimas;
(c) specialių diagnostinių tyrimų užsakymas, siekiant nustatyti sutrikimų ar ligų pobūdį;
(d) vaistų, anestetikų, psichoterapijos, fizinės reabilitacijos programų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių skyrimas, administravimas ir pacientų reakcijos į juos stebėsena;
(e) bendrojo pobūdžio ar specializuotų chirurginių operacijų atlikimas;
(f ) komplikacijų prieš gimdymą, jo metu ir po jo valdymas;
(g) pacientų medicininės informacijos tvarkymas, taip pat informacijos mainai su kitais sveikatos priežiūros specialistais, siekiant užtikrinti tęstinę medicininę sveikatos priežiūrą;
(h) pranešimas valdžios institucijoms apie vaiko gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų;
(i) informacijos apie konkrečių ligų profilaktikos priemones, gydymą ir priežiūrą teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms;
(j) skrodimo atlikimas, siekiant nustatyti mirties priežastį;
(k) mokslo tiriamųjų darbų apie konkrečius žmogaus sveikatos sutrikimus ir ligas, taip pat profilaktikos ir gydymo metodus, atlikimas bei rezultatų sklaida, pavyzdžiui, teikiant mokslo ataskaitas;
(l) programų, skirtų dažnai pasitaikančių ligų profilaktikai ir plitimo prevencijai, planavimas ir dalyvavimas jose.

Pastabos
Šio pogrupio profesijų darbui reikia pagrindinio medicininio universitetinio išsilavinimo ir podiplominio klinikinio praktinio mokymo ar jam prilygstančio parengimo medicinos specializacijos srityje (išskyrus bendrąją praktiką). Šiam pogrupiui priskirti medikai rezidentai, dalyvaujantys gydytojų specialistų (išskyrus bendrąją praktiką) mokymuose.
Medicinos mokslinių tyrimų specialistai, dalyvaujantys biomedicinos tyrimuose, kuriuose naudojami gyvieji organizmai ir nevykdoma klinikinė praktika, priskirti 2131 pogrupiui „Biologai, botanikai, zoologai ir giminiškų profesijų specialistai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
221201
221202
221203
221204
Subscribe to 2212