Pereiti į pagrindinį turinį

2266
- Audiologai ir kalbos terapeutai

Audiologai ir kalbos terapeutai vertina, stebi ir gydo fizinius sutrikimus, veikiančius žmogaus klausą, kalbą, bendravimą ir rijimą. Jie skiria koreguojamuosius prietaisus ar reabilitacinę terapiją kurtumui, kalbos sutrikimams ir panašioms sensorinėms ir neuroninėms problemoms spręsti, konsultuoja klausos saugos ir bendravimo klausimais.
Atliekamos užduotys:
(a) pacientų klausos, kalbos ir kalbinės raiškos vertinimas, siekiant nustatyti klausos ir bendravimo sutrikimus;
(b) klausos ar kalbos ir (arba) kalbinės raiškos testų ar kitų tyrimų atlikimas specialiomis diagnostinėmis priemonėmis ar įranga, testų rezultatų aiškinimas kartu su kitais medicininiais, socialiniais ir elgesio diagnostiniais duomenimis, siekiant nustatyti tinkamiausią gydymo kursą;
(c) konsultavimo, tikrinimo, kalbos reabilitacijos ir kitų su klausa ir bendravimu susijusių programų planavimas, vadovavimas joms ir dalyvavimas jose;
(d) klausos gerinimo prietaisų ir kitų pagalbinių įtaisų skyrimas pagal pacientų poreikius ir nurodymų, kaip juos naudoti, teikimas;
(e) gydymo programų planavimas ir vykdymas, siekiant valdyti fizinius sutrikimus, darančius poveikį kalbai ir rijimui;
(f ) klausos ir (arba) kalbos negalią turinčių asmenų, jų šeimų narių, mokytojų ir darbdavių konsultavimas ir rekomendacijų jiems teikimas;
(g) prireikus papildomų medicinos ar švietimo paslaugų skyrimas pacientams ir jų šeimų nariams.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
226601
Subscribe to 2266