Pereiti į pagrindinį turinį

23
- Mokymo specialistai

Mokymo specialistai moko vienos ar kelių skirtingų švietimo pakopų dalykų teorijos ir praktikos, dirba mokslo tiriamąjį darbą, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir darbo metodus, susijusius su jų dėstomais dalykais, ir rengia metodinius mokslo straipsnius bei knygas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: vadovavimas tam tikro švietimo lygmens pamokoms, kursams ar konsultacijoms, kuriomis siekiama lavinti ir įgyti profesiją, taip pat privatus mokymas; suaugusiųjų neraštingumo likvidavimo programos įgyvendinimas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; mokymo planų sudarymas ir keitimas; konsultavimas dėl mokymo metodų bei priemonių ir jų tikrinimas; dalyvavimas mokyklose ir universitetuose sprendžiant mokymo organizavimo ir kitus panašius klausimus; konkrečių mokomųjų dalykų mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ar tobulinti koncepcijas, teorijas ar darbo metodus, leidžiančius praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse; metodinių ir mokslo straipsnių bei knygų rengimas. Taip pat gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
231 Aukštųjų mokyklų dėstytojai
232 Profesijos mokytojai
233 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai
234 Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai
235 Kiti mokymo specialistai

Subscribe to 23