Pereiti į pagrindinį turinį

231
- Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Aukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas, rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Jie dirba mokslo tiriamąjį darbą, rengia metodinius ir mokslo straipsnius bei knygas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas pagal nustatytus reikalavimus; paskaitų rengimas ir skaitymas, vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir laboratoriniams eksperimentams; studentų diskusijų ir laisvo mąstymo skatinimas; prireikus – studentų eksperimentinio ir praktinio darbo priežiūra; egzaminų ir testų organizavimas ir įvertinimas; vadovavimas trečiosios pakopos studijų studentų ar kitų katedros darbuotojų atliekamam mokslo tiriamajam darbui; mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų ar darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse, kūrimas; metodinių mokslo knygų, dokumentų ar straipsnių rengimas; dalyvavimas katedros ir fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir seminaruose.
Šios grupės profesijų pogrupis:
2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Subscribe to 231