Pereiti į pagrindinį turinį

2310
- Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Aukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas, rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Jie dirba mokslo tiriamąjį darbą ir rengia metodinius mokslo straipsnius ir rašo knygas.
Atliekamos užduotys:
(a) mokymo planų sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas pagal nustatytus reikalavimus;
(b) paskaitų rengimas ir skaitymas, konsultacijų, seminarų ir laboratorinių eksperimentų organizavimas;
(c) studentų diskusijų ir laisvo mąstymo skatinimas;
(d) prireikus – studentų atliekamo eksperimentinio ir praktinio darbo priežiūra;
(e) egzaminų ir testų rengimas ir įvertinimas;
(f ) vadovavimas trečiosios pakopos studijų studentų ar kitų katedros darbuotojų atliekamam mokslo tiriamajam darbui;
(g) mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų ir darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse, kūrimas;
(h) metodinių ir mokslo knygų, dokumentų ar straipsnių rengimas;
(i) dalyvavimas katedros ir fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir seminaruose.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
231001
Subscribe to 2310