Pereiti į pagrindinį turinį

232
- Profesijos mokytojai

Profesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito paskaitas suaugusiųjų ir tolesnio lavinimo įstaigose, taip pat vyresniųjų klasių mokiniams vidurinėse mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Jie rengia konkrečios profesijos ar profesinės srities darbuotojus, kuriems paprastai nereikia universitetinio ar aukštojo išsilavinimo.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų rengimas; mokinių ar darbuotojų mokymų poreikių nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą; paskaitų skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių žinias ir lavinti gebėjimus; mokinių mokymas naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra, traumų ir žalos prevencija; mokinių darbo stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą ir teikti siūlymus, kaip tobulėti; testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus; ataskaitų teikimas ir tokių duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie mokymus, tvarkymas; individualių ar grupinių projektų, stažuočių, laboratorinio darbo ar kitų mokymų priežiūra; individualus mokymas ir konsultavimas ar koreguojamasis mokymas; praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus.
Šios grupės profesijų pogrupis:
2320 Profesijos mokytojai

Subscribe to 232