Pereiti į pagrindinį turinį

2320
- Profesijos mokytojai

Profesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito paskaitas suaugusiųjų ir tolesnio lavinimo įstaigose, vyresniųjų klasių mokiniams vidurinėse mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Jie rengia konkrečios profesijos ar profesinės srities darbuotojus, kuriems paprastai nereikia universitetinio ar aukštojo išsilavinimo.

Atliekamos užduotys:
(a) mokymo planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų rengimas;
(b) mokinių ar darbuotojų mokymo poreikių nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą;
(c) paskaitų skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių žinias ir lavinti gebėjimus;
(d) mokinių mokymas naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra, traumų ir žalos prevencija;
(e) mokinių darbo stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą, teikti siūlymus, kaip tobulėti;
(f ) testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus;
(g) ataskaitų rengimas ir tokių duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie mokymus, tvarkymas;
(h) individualių ar grupinių projektų, stažuočių, laboratorinio darbo ar kitų mokymų priežiūra;
(i) individualus mokymas ir konsultavimas ar koreguojamasis mokymas;
(j) praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus.

Pastabos
Mokytojai, mokantys profesinio rengimo mokomųjų dalykų, skirtų konkrečios profesijos darbuotojams rengti, turėtų būti priskirti 2320 pogrupiui „Profesijos mokytojai“, nepaisant to, ar jie dirba vidurinėje mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje. Mokytojai, dėstantys tokius vidurinio ugdymo lygmens mokomuosius dalykus, kaip matematika, ir nerengiantys konkrečios profesijos srities darbuotojų, turėtų būti priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“, net jeigu jie dirba profesinio mokymo įstaigoje.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
232001
Subscribe to 2320