Pereiti į pagrindinį turinį

233
- Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus, skirtus moksleiviams rengti darbui konkrečiose profesinėse srityse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas ir keitimas, ugdymo kurso rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus; moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra; vieno ar kelių dalykų pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas; visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos tikslus; medžiagos ir klasių parengimas pamokoms; mokymo metodų ir mokomosios medžiagos pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams; mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas; mokinių pažangumo testų, užduočių ir egzaminų rengimas, skyrimas ir įvertinimas; mokinių darbo ataskaitų rengimas ir konsultavimasis su kitais mokytojais ir tėvais; dalyvavimas susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai; tokios mokyklos veiklos, kaip ekskursijos, sporto renginiai ir koncertai, planavimas, organizavimas ir dalyvavimas joje.
Šios grupės profesijų pogrupis:
2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Subscribe to 233