Pereiti į pagrindinį turinį

2330
- Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus, skirtus moksleiviams rengti konkrečių profesinių sričių darbui.
Atliekamos užduotys:
(a) mokymo planų sudarymas ir keitimas, taip pat ugdymo kurso rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus;
(b) moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra;
(c) vieno ar kelių dalykų pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas;
(d) visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos tikslus;
(e) medžiagos ir klasių parengimas pamokoms;
(f ) mokymo metodų ir mokomosios medžiagos pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams;
(g) mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas;
(h) mokinių pažangumo testų, užduočių ir egzaminų rengimas, skyrimas ir įvertinimas;
(i) ataskaitų apie mokinių darbą rengimas ir konsultavimasis su kitais mokytojais ir tėvais;
(j) dalyvavimas susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai;
(k) tokios mokyklos veiklos, kaip ekskursijos, sporto renginiai ir koncertai, planavimas, organizavimas ir dalyvavimas joje.

Pastabos
Mokytojai, mokantys profesinių mokomųjų dalykų, skirtų rengti konkrečios profesinės grupės darbuotojus, turėtų būti priskirti 2320 pogrupiui „Profesijos mokytojai“, nepaisant to, ar jie dirba vidurinėje mokykloje ar profesinio mokymo įstaigoje. Mokytojai, dėstantys tokius vidurinio ugdymo lygmens mokomuosius dalykus, kaip matematika, ir nerengiantys konkrečios profesinės srities darbuotojų, turėtų būti priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“, net jeigu jie dirba profesinio mokymo įstaigoje.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
233001
Subscribe to 2330