Pereiti į pagrindinį turinį

2341
- Pradinio ugdymo mokytojai

Pradinio ugdymo mokytojai moko įvairių pradinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų.
Atliekamos užduotys:
(a) pamokų planų rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus;
(b) individualus mokinių ir grupinis mokymas, naudojant įvairius mokymo metodus ir medžiagą (pavyzdžiui, kompiuterius, knygas, žaidimus) bei jų pritaikymas skirtingiems mokinių poreikiams;
(c) tvarkos ir gerų darbo įpročių klasėje diegimas;
(d) tokios mokiniams skirtos veiklos, kaip sporto renginiai, koncertai ir ekskursijos, planavimas ir organizavimas;
(e) užduočių klasėje ir namų darbų skyrimas bei įvertinimas;
(f ) mokinių pažangumo testų ir užduočių rengimas, skyrimas ir įvertinimas;
(g) mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas;
(h) mokinių priežiūra klasėse ir kitose mokyklos vietose, įskaitant ir žaidimų aikšteles;
(i) dalyvavimas darbuotojų posėdžiuose ir susirinkimuose, konsultavimasis su kitais mokytojais ugdymo klausimais;
(j) tėvų susirinkimų rengimas ir dalyvavimas juose, siekiant aptarti mokinių pažangą ir įvairias problemas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
234101
Subscribe to 2341