Pereiti į pagrindinį turinį

2342
- Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Ikimokyklinio ugdymo mokytojai ugdo ir organizuoja žaidimus ikimokyklinio amžiaus vaikų socialiniam, fiziniam ir protiniam vystymuisi skatinti.

Atliekamos užduotys:
(a) individualios ir grupinės veiklos, kuria siekiama lavinti vaikų judėjimo, bendradarbiavimo ir socialinius įgūdžius, ugdyti pasitikėjimą ir supratimą, planavimas ir organizavimas;
(b) kalbos vystymosi skatinimas, sekant pasakas, vaidinant, dainuojant, deklamuojant eilėraščius, kalbantis ir ginčijantis;
(c) vadovavimas vaikų veiklai, kuri suteikia galimybę kūrybinei raiškai, naudojant meno, dramos kūrinius, muziką ir fizinį parengtumą;
(d) vaikų stebėjimas, siekiant įvertinti jų pažangą ir nustatyti vystymosi, emocines ar sveikatos problemas;
(e) vaikų mitybos, gerovės ir saugumo stebėjimas bei vertinimas ir veiksnių, galinčių trukdyti jų pažangai, nustatymas;
(f ) vaikų veiklos priežiūra, užtikrinant jų saugumą ir sprendžiant konfliktus;
(g) vaikų konsultavimas ir pagalba, ugdant tinkamus mitybos, rengimosi ir asmeninės higienos įgūdžius;
(h) vaikų pažangos ar problemų aptarimas su tėvais ir kitais darbuotojais, taip pat poreikio kreiptis į kitas tarnybas ir tinkamų veiksmų nustatymas;
(i) bendradarbiavimas su kitais paslaugų teikėjais, dirbančiais su vaikais.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
234201
234202
Subscribe to 2342