Pereiti į pagrindinį turinį

235
- Kiti mokymo specialistai

Kiti mokymo specialistai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir konsultuoja dėl mokymo metodų, moko mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių turinčius asmenis; moko užsienio kalbų migracijos ir panašiais tikslais; moko individualiai; užsiima meniniu ugdymu, moko informacinių technologijų praktikos ir kitų mokomųjų dalykų atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos, teikia kitas mokymo paslaugas, nepriskirtas 23 pagrindiniam pogrupiui „Mokymo specialistai“.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokymo metodų, kursų ir mokymo priemonių kūrimas ar konsultavimas šiais klausimais; fizinę negalią turinčių vaikų, jaunuolių ar suaugusiųjų mokymas arba mokymosi sunkumų ar kitų specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas, užsienių kalbų mokymas migracijos tikslais; muzikos, dramos, šokio, vaizduojamojo ir kitų menų teorijos, praktikos ir atlikimo mokymas; informacinių technologijų mokymo planų ir kursų rengimas, tvarkaraščių sudarymas ir laikymosi priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
2351 Švietimo metodų specialistai
2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai
2353 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai
2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai
2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai
2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai
2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Subscribe to 235