Pereiti į pagrindinį turinį

2351
- Švietimo metodų specialistai

Švietimo metodų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus ir kuria mokymo metodus ir priemones, rengia kursus ir konsultuoja šiais klausimais. Jie tikrina ir nagrinėja mokytojų darbą, švietimo įstaigų veiklą ir pasiektus rezultatus, rekomenduoja, ką reikėtų keisti ir tobulinti.
Atliekamos užduotys:
(a) mokymo metodų, planų ir kitų naujausių švietimo praktikos pokyčių tyrimas bei konsultavimas dėl to, ką būtinai reikėtų keisti ir būtų galima tobulinti;
(b) kursų turinio ir egzaminavimo metodų vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;
(c) garsinių ir vaizdinių bei kitų mokymo priemonių tyrimas, jų įdiegimo švietimo įstaigose planavimas ir organizavimas, taip pat konsultavimas šiais klausimais;
(d) mokomųjų dalykų ir kursų registravimas pagal nustatytą tvarką ir naujų kursų vertinimas;
(e) nuolatinių profesinio tobulėjimo, mokymų ir konsultacinių paslaugų teikimas mokytojams;
(f ) seminarų ir konferencijų, skirtų mokytojams mokyti, naujoms programoms ir metodams naudoti, organizavimas ir vykdymas;
(g) naujų ugdymo programų ir kursų tikslų ir turinio sandaros rengimas;
(h) periodiškas lankymasis mokyklose ir konsultavimasis su administracijos darbuotojais ir mokytojais dėl mokymo planų, mokymo metodų, įrangos ir kitais panašiais klausimais;
(i) dalyvavimas pamokose, siekiant įvertinti mokymo metodus, mokytojų darbą ir gautus mokymo rezultatus;
(j) ataskaitų rengimas ir rekomendacijų dėl galimų mokymo metodų planų pakeitimų ir tobulinimo, taip pat kitais klausimais teikimas švietimo srities valdžios institucijoms.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
235101
235102
235103
235104
235105
235106
235107
235108
235190
Subscribe to 2351