Pereiti į pagrindinį turinį

2354
- Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai

Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai moko mokinius muzikos teorijos, praktikos ir atlikimo atskirai nuo bendrojo pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo sistemos, tačiau gali mokyti papildomai privačiai ar mažose grupėse po pamokų pagal jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis programas.
Atliekamos užduotys:
(a) mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių bei mokymosi tikslų nustatymas;
(b) mokymo programų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;
(c) medžiagos apie muzikos teoriją ir interpretaciją rengimas ir pristatymas;
(d) praktinis dainavimo ar grojimo konkrečiu muzikos instrumentu mokymas ir rodymas;
(e) mokinių mokymas skaityti muzikos natas ir jas rašyti;
(f ) užduočių skyrimas ir muzikos kūrinių, atitinkančių mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, mokymas;
(g) mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas;
(h) mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra;
(i) mokinių rengimas egzaminams, pasirodymams ir vertinimams;
(j) išvykų į muzikinius renginius organizavimas;
(k) mokinių darbo perklausų ar pasirodymų organizavimas ir pagalba jiems rengiantis.
Pastabos
Pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų muzikos mokytojai atitinkamai priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“ ir 2341 pogrupiui „Pradinio ugdymo mokytojai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
235401
Subscribe to 2354