Pereiti į pagrindinį turinį

2355
- Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai moko mokinius šokio, dramos, vaizduojamojo ir kitų menų (išskyrus muziką) teorijos, praktikos ir atlikimo atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos, tačiau gali mokyti papildomai privačiai ar mažose grupėse po pamokų pagal jungtines su bendrojo švietimo įstaigomis programas.
Atliekamos užduotys:
(a) mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas;
(b) studijų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;
(c) mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas;
(d) praktinis dramos, šokio, vaizduojamojo ir kito meno mokymas ir demonstravimas;
(e) užduočių ir darbo, atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, skyrimas;
(f ) mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas;
(g) mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra;
(h) mokinių rengimas egzaminams, pasirodymams ir vertinimams;
(i) išvykų į parodas ir spektaklius organizavimas;
(j) mokinių pasirodymų ir darbų parodų organizavimas ir pagalba jiems rengiantis.
Pastabos
Pradinių, pagrindinių ir vidurinių mokyklų meninio ugdymo mokytojai atitinkamai priskirti 2330 pogrupiui „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai“ ir 2341 pogrupiui „Pradinio ugdymo mokytojai“.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
235501
235502
235503
Subscribe to 2355