Pereiti į pagrindinį turinį

2356
- Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai

Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai sudaro mokymų programas ir kursus kompiuterių ir kitų informacinių technologijų naudotojams, nustato jų tvarkaraščius ir juos vykdo atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos.
Atliekamos užduotys:
(a) informacinių technologijų mokymo poreikių ir atskirų naudotojų bei organizacijų reikalavimų nustatymas;
(b) mokomosios medžiagos ir tokių mokymo priemonių, kaip vadovėliai, vaizdinės priemonės, elektroniniai vadovai, demonstraciniai modeliai, pagalbinių informacinių mokymo dokumentų rengimas ir kūrimas;
(c) individualių ar grupinių mokymo programų rengimas, koordinavimas, tvarkaraščių sudarymas, pagalba per seminarus, posėdžius, demonstracijas ir konferencijas;
(d) vykstančių mokymų kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena, taip pat mokymo tikslų, metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir keitimas;
(e) papildomos medžiagos rinkimas, nagrinėjimas ir tyrimas, siekiant visapusiškai suprasti dalyko esmę ir sistemą;
(f ) informacijos apie naujų gaminių versijų išleidimą, programinės įrangos naujoves ir bendrus informacinių technologijų polinkius pateikimas, naudotojams skirtų gaminių ir medžiagų tokių aprašų, kaip mokymo, rekomendacinių ir instrukcinių vadovų rengimas, pagalbos internetu teikimas, instrukcijų naudojimas ir tvarkymas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
235601
Subscribe to 2356