Pereiti į pagrindinį turinį

2359
- Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Šis pogrupis apima mokymo specialistus nepriskirtus 23 pagrindiniam pogrupiui „Mokymo specialistai“. Pavyzdžiui, šiai grupei skiriami asmenys, privačiai mokantys kitų mokomųjų dalykų, išskyrus užsienio kalbas ir menus, ir asmenys, konsultuojantys mokinius ugdymo klausimais.
Atliekamos užduotys:
(a) mokinių gebėjimų lygmens vertinimas ir poreikių nustatymas;
(b) mokymo programų, pamokų ir grupinių bei individualių seminarų planavimas, rengimas ir vedimas;
(c) mokomojo dalyko teorinės medžiagos rengimas ir pristatymas;
(d) praktinių mokomojo dalyko aspektų mokymas ir demonstravimas;
(e) užduočių ir darbo, atitinkančio mokinių gebėjimus, interesus ir gabumus, skyrimas;
(f ) mokinių vertinimas ir konsultavimas, pastabų teikimas ir skatinimas;
(g) mokymo metodų ir planų, kurso medžiagos peržiūra;
(h) mokinių rengimas egzaminams ir vertinimams;
(i) mokinių konsultavimas tokiais ugdymo klausimais, kaip kurso ir programos pasirinkimas, pamokų tvarkaraštis, mokyklos pakeitimas, pamokų praleidimas, mokymosi įpročiai ir karjeros planavimas;
(j) mokinių konsultavimas, siekiant padėti jiems suprasti asmenines, socialines ar elgesio problemas, darančias poveikį jų ugdymui, ir jas įveikti;
(k) mokinių rengimas tolesniam mokymuisi, skatinant juos nagrinėti mokymosi galimybes ir surasti būdų sudėtingoms užduotims atlikti.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
235901
235902
235903
235904
235905
235906
Subscribe to 2359