Pereiti į pagrindinį turinį

24
- Verslo ir administravimo specialistai

Verslo ir administravimo specialistai atlieka analitines, koncepcines ir praktines užduotis, kad galėtų teikti finansų, žmogiškųjų išteklių, viešųjų ryšių ir rinkodaros, pardavimo technikos, medicinos, informacinių technologijų ir ryšių paslaugas ir peržiūrėti organizacines struktūras, metodus ir sistemas, investicinėms programoms poveikį darančios informacijos kiekybinei analizei atlikti. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: informacijos apie finansinį atsiperkamumą, savikainos struktūrą ir organizacijų prekybos veiksmingumą rinkimas, analizė ir aiškinimas; audito atlikimas, finansinės atskaitomybės rengimas ir organizacijos biudžeto sistemų kontrolė; finansinių planų ir strategijų nustatymas ir peržiūra, pirkimo ir pardavimo užsakymų vykdymas, derybos dėl prekių pirkimo ir pardavimo; darbuotojų samdos, mokymų ir tobulinimo programų rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas; rinkodaros ir viešųjų ryšių kampanijų moksliniai tyrimai, rengimas ir įgyvendinimas; metodų ir politikos krypčių, skirtų valdymo ir verslo operacijoms tobulinti bei skatinti ir veiksmingumui didinti, tyrimas ir nustatymas; žinių apie darbdavių ir konkurentų prekes bei paslaugas, rinkos sąlygas įgijimas ir atnaujinimas; klientų poreikių vertinimas ir paaiškinimai apie prekes bei paslaugas, jų demonstravimas.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
241 Finansų specialistai
242 Administravimo specialistai
243 Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai

Subscribe to 24