Pereiti į pagrindinį turinį

2411
- Buhalteriai

Buhalteriai planuoja, organizuoja ir administruoja asmenų ir įmonių apskaitos sistemas. Kai kurie šio pogrupio profesijų atstovai nagrinėja ir analizuoja asmenų ir įmonių apskaitos bei finansinius duomenis, užtikrina jų tikslumą ir atitiktį nustatytiems apskaitos standartams ir procedūroms.
Atliekamos užduotys:
(a) konsultavimas biudžeto, apskaitos kontrolės ir kitų apskaitos politikos krypčių ir sistemų, jų planavimo ir įdiegimo klausimais;
(b) finansinės atskaitomybės, teiktinos vadovybei, akcininkams ir įstatymų nustatytoms ar kitoms institucijoms, rengimas ir tvirtinimas;
(c) mokesčių deklaracijų rengimas, konsultavimas mokesčių dydžio klausimais ir mokesčių inspekcijos darbuotojų ginčytinų reikalavimų mokėti mokesčius, užginčijimas;
(d) pelno prognozių ir biudžeto rengimas ar ataskaitų teikimas;
(e) finansinių tyrimų, esant įtarimų dėl sukčiavimo, nemokumo ir bankroto, atlikimas;
(f ) apskaitos ir buhalterinių duomenų auditas;
(g) tyrimų atlikimas ir vadovybės konsultavimas produktyvumo, gaminių sandėliavimo, pardavimo, naujų gaminių ir pan. finansiniais klausimais;
(h) sistemos, skirtos gaminių ir paslaugų savikainai nustatyti, sukūrimas ir kontrolė.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
241101
241102
241103
241104
241105
241106
241190
Subscribe to 2411