Pereiti į pagrindinį turinį

2421
- Vadybos ir organizavimo analitikai

Vadybos ir organizavimo analitikai padeda organizacijoms siekti didesnio veiksmingumo ir spręsti organizacines problemas. Jie nagrinėja organizacines struktūras, metodus, sistemas ir procedūras.
Atliekamos užduotys:
(a) pagalba nustatant tikslus, strategijas ir planus, skirtus siekti didesnio klientų pasitenkinimo, ir jų skatinimas, taip pat veiksmingas organizacijos lėšų naudojimas;
(b) esamų sistemų ir struktūrų analizė ir vertinimas;
(c) esamų sistemų aptarimas su darbuotojais ir visų organizacijos lygmenų sistemų stebėjimas;
(d) klientų orientavimas į veiksmingą organizaciją ir būdų organizacinių problemų sprendimo būdų paieška;
(e) darbinių tyrimų atlikimas ir peržiūra analizuojant taikomus ir siūlomus metodus bei tokias procedūras, kaip administracinės ir raštinės procedūros;
(f ) organizacijos darbo struktūrinių schemų, duomenų, ataskaitų, žinynų ir pareigybių aprašų registravimas ir analizė;
(g) siūlymų peržiūrėti metodus ir procedūras, keisti darbų srautus, patikslinti pareigines funkcijas ir spręsti organizacines problemas rengimas ir rekomendavimas;
(h) pagalba įgyvendinant patvirtintas rekomendacijas, tikslinant nurodymus ir procedūrų žinynus, taip pat rengiant kitus dokumentus;
(i) veiklos procesų peržiūra ir konsultavimas nukrypimų nuo procedūrų ir standartų klausimais.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
242101
242102
242103
242104
242105
242106
242107
Subscribe to 2421