Pereiti į pagrindinį turinį

2424
- Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir vertina mokymo ir tobulinimo programas, siekdami užtikrinti, kad vadovybė ir darbuotojai įgytų įgūdžių ir lavintų gebėjimus, kurių organizacijoms reikia, kad būtų pasiekti jų tikslai.
Atliekamos užduotys:
(a) mokymo poreikių ir reikalavimų asmenims ir organizacijoms nustatymas;
(b) žmogiškųjų išteklių tobulinimo tikslų nustatymas ir mokymosi rezultatų vertinimas;
(c) mokomosios medžiagos ir tokių mokymo priemonių, kaip vadovėliai, vaizdinė medžiaga, elektroniniai vadovai, demonstraciniai modeliai ir papildomos literatūros nuorodos, rengimas ir sudarymas;
(d) individualiems ir grupiniams mokymams skirtų mokymo ir tobulinimo programų sudarymas, koordinavimas, tvarkaraščių nustatymas ir vykdymas, taip pat pagalba per seminarus, posėdžius, pristatymus ir konferencijas;
(e) ryšių su išoriniais mokymo paslaugų teikėjais palaikymas, siekiant parengti specialiaus mokymo ir tobulinimo programas;
(f ) vidinio ir išorinio mokymo ir tobulinimo skatinimas, taip pat šios skatinamosios veiklos vertinimas;
(g) nuolatinė vidinio ir išorinio mokymo kokybės ir veiksmingumo vertinimo stebėsena ir jo vykdymas, taip pat mokymo tikslų, metodų ir siektinų kurso rezultatų peržiūra ir keitimas;
(h) papildomos medžiagos rinkimas, tyrimas ir analizė, siekiant suprasti įvairias temas ir sistemas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
242401
242402
242403
242490
Subscribe to 2424