Pereiti į pagrindinį turinį

2432
- Viešųjų ryšių specialistai

Viešųjų ryšių specialistai planuoja, rengia, įgyvendina ir vertina informacijos ir ryšių strategiją, kuria remiantis kuriamas palankus požiūris į įmones ir kitas organizacijas, jų prekes ir paslaugas, taip pat jų vaidmenį bendruomenėje, ir didinamas informuotumas apie jas.
Atliekamos užduotys:
(a) viešinimo kampanijų ir ryšių strategijų planavimas ir organizavimas;
(b) generalinių direktorių konsultavimas viešųjų ryšių reikšmės jų politikai, programoms ir praktikai rengiant ir vertinant naujienas ir pranešimus spaudai klausimais;
(c) viešosios nuomonės tyrimo atlikimas ir užsakymas, rezultatų analizė ir viešųjų ryšių bei pardavimo skatinimo kampanijų planavimas;
(d) specialių renginių, seminarų, pramogų, konkursų ir visuomeninių renginių organizavimas, siekiant didinti prestižą ir gerinti palankią viešąją nuomonę;
(e) atstovavimas organizacijoms ir pokalbių su žiniasklaidos priemonėmis organizavimas;
(f ) dalyvavimas verslo, visuomeniniuose ir kituose renginiuose, reklamuojant organizaciją;
(g) nuotraukų ir kitos iliustruojamosios medžiagos užsakymas ir įsigijimas;
(h) reklamos srityje dirbančių rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos atranka, vertinimas ir peržiūra, siekiant palankios viešosios nuomonės.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
243201
243202
243203
243204
243205
243206
243207
243208
Subscribe to 2432