Pereiti į pagrindinį turinį

2433
- Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai

Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai atstovauja bendrovėms, parduodančioms įvairias pramonės, medicinos ir farmacijos prekes bei paslaugas pramonės, verslo, profesionaliųjų paslaugų ir kitoms įmonėms.
Atliekamos užduotys:
(a) galimų klienčių įmonių sąrašų sudarymas naudojant telefonų knygas ir kitus šaltinius;
(b) žinių apie darbdavių ir konkurentų prekes ir paslaugas, rinkos sąlygas įgijimas ir atnaujinimas;
(c) lankymasis nuolatinių ir galimų klientų įmonėse, siekiant nustatyti pardavimo galimybes ir jas panaudoti;
(d) klientų poreikių ir finansinių galimybių vertinimas ir tinkamų prekių ar paslaugų rekomendavimas;
(e) pasiūlymai dėl gaminio dizaino, kai prekės ar paslaugos turi būti pritaikytos kliento poreikiams;
(f ) ataskaitų ir pasiūlymų, pateikiamų per pardavimo pristatymą, kuriuo siekiama parodyti prekės ar paslaugos naudą, rengimas;
(g) įrangos įrengimo ir priežiūros ar paslaugos sąnaudų vertinimas;
(h) vartotojų poreikių pokyčių ir konkurentų veiklos stebėsena, taip pat šių pokyčių ataskaitų teikimas pardavimo vadovybei;
(i) kainų ir kredito terminų nustatymas ir derybos dėl jų, taip pat pardavimo sutarčių rengimas ir pasirašymas;
(j) prekių pristatymo, įrangos įrengimo ir paslaugų teikimo organizavimas;
(k) pardavimo ir prekių bei paslaugų paklausumo ataskaitų teikimas pardavimo vadovybei;
(l) klientų konsultavimas po pardavimo, siekiant užtikrinti pasitenkinimą, spręsti problemas ir nuolat teikti pagalbą.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
243301
243302
243303
243304
243305
243390
Subscribe to 2433