Pereiti į pagrindinį turinį

25
- Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja, kuria, rašo, bando, tobulina informacinių technologijų sistemas, aparatinę įrangą, programinę įrangą ir panašias koncepcijas, skirtas praktiniams tikslams, ir konsultuoja šiais klausimais; rengia reikiamus dokumentus, įskaitant principus, standartus ir procedūrų aprašus; kuria, rengia, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko duomenų bazes ir kitas informacines sistemas, kad užtikrintų optimalų veikimą ir duomenų vientisumą bei saugumą.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: verslo įmonių informacinių technologijų naudojimo tyrimas; tobulintinų sričių nustatymas ir kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas; aparatinės ar programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui, įskaitant internetą, intranetą ir multimedijos sistemas, vertinimas, planavimas ir kūrimas; kompiuterių programų kūrimas, rašymas, bandymai ir priežiūra; duomenų bazių struktūros ir jų valdymo sistemų kūrimas ir tobulinimas; saugumo planų ir duomenų tvarkymo principų rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos administravimas; sudėtingų sistemų sandaros ir struktūros charakteristikų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
251 Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai
252 Duomenų bazių ir tinklų specialistai

Subscribe to 25