Pereiti į pagrindinį turinį

2511
- Sistemų analitikai

Sistemų analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja ir vertina procedūras ar problemas, kliento reikalavimus informacinėms technologijoms, taip pat rengia ir įgyvendina siūlymus, rekomendacijas ir planus esamoms ar būsimoms informacinėms sistemoms tobulinti.
Atliekamos užduotys:
(a) konsultavimasis su naudotojais, siekiant suformuluoti ir dokumentuoti reikalavimus, taip pat su vadovybe, siekiant užtikrinti, kad būtų susitarta dėl sistemų principų;
(b) verslo procesų, procedūrų ir darbo praktikos nustatymas ir analizė;
(c) su veiksmingumu susijusių trūkumų nustatymas ir vertinimas, taip pat optimalios verslo praktikos, sistemų funkcionalumo ir veikimo rekomendacijų kūrimas;
(d) atsakomybė už tokius funkcinius sprendimus, kaip sistemų bandymo planų rengimas, patvirtinimas ir įgyvendinimas;
(e) funkcinių techninių sąlygų aprašų, kurias naudos sistemų kūrėjai, rengimas;
(f ) sistemų plėtra ir keitimas, siekiant gerinti darbų srautą ar kitais tikslais;
(g) kompiuterių sistemų koordinavimas ir susiejimas organizacijoje, siekiant suderinamumo.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
251101
251102
251103
251104
251105
251106
251107
251108
251109
251110
251111
251112
251190
Subscribe to 2511