Pereiti į pagrindinį turinį

2523
- Kompiuterių tinklų specialistai

Kompiuterių tinklų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, analizuoja, tobulina, bando ir siūlo tinklų architektūrą ir jų kūrimo strategijas. Jie įdiegia, valdo, prižiūri ir konfigūruoja tinklo aparatinę ir programinę įrangą, stebi veikimą, šalina jo trikdžius ir jį optimizuoja.
Atliekamos užduotys:
(a) sudėtingų sistemų dizaino ir architektūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas;
(b) tinklų infrastruktūros tyrimas, analizė, vertinimas ir stebėsena, siekiant užtikrinti, kad tinklų konfigūracija leistų jiems optimaliai veikti;
(c) tinklų veikimo ir integruotos aparatinės, programinės įrangos, ryšių ir operacinių sistemų vertinimas ir siūlymas juos tobulinti;
(d) specialiųjų įgūdžių taikymas padedant šalinti ir šalinant tinklų problemas ir valdant kritinius atvejus;
(e) naujų ir atnaujintų tinklų, programinės įrangos, duomenų bazių taikomųjų programų, serverių ir kompiuterizuotų darbo vietų įrengimas, diegimas, konfigūravimas, bandymai, priežiūra ir administravimas;
(f ) tinklų inventorizacijos procedūrų ir dokumentų rengimas bei priežiūra, taip pat tinklų gedimų nustatymo ir pašalinimo registravimas, tinklų tobulinimas ir keitimas, taip pat priežiūros instrukcijų rengimas;
(g) tinklo duomenų srauto, taip pat aktyvumo, talpos ir naudojimo stebėsena, siekiant užtikrinti nuolatinį vientisumą ir optimalų tinklo veikimą.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
252301
252302
252303
252304
252305
252306
252307
252390
Subscribe to 2523