Pereiti į pagrindinį turinį

2529
- Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai

Šis pogrupis apima kitur 252 grupėje „Duomenų bazių ir tinklų specialistai“ nepriskirtus duomenų bazių ir tinklų specialistus. Pavyzdžiui, ši grupė apima informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistus.
Tokiais atvejais užduotys būtų šios:
(a) planų, skirtų apsaugoti kompiuterių failams nuo atsitiktinio ar neteisėto pakeitimo, sunaikinimo ar atskleidimo, taip pat skirtų duomenų apdorojimo kritiniu atveju poreikiams tenkinti, rengimas;
(b) naudotojų mokymas ir informuotumo apie saugumą sklaida, siekiant užtikrinti sistemos saugumą ir didinti serverio ir tinklo veiksmingumą;
(c) naudotojų konsultavimas, siekiant aptarti tokius klausimus, kaip prieigos prie kompiuterių duomenų poreikiai, saugumo pažeidimai ir programų pokyčiai;
(d) esamų kompiuterinių virusų ataskaitų stebėsena, siekiant nustatyti, kada reikia atnaujinti apsaugos nuo virusų sistemas;
(e) kompiuterio saugumo failų keitimas, siekiant įdiegti naują programinę įrangą, ištaisyti klaidas ar pakeisti individualios prieigos statusą;
(f ) duomenų failų naudojimo stebėsena ir prieigos reguliavimas, siekiant apsaugoti kompiuterių failuose esančią informaciją;
(g) rizikos vertinimas ir duomenų apdorojimo sistemos bandymas, siekiant užtikrinti, kad duomenų apdorojimas vykdomas, o saugumo priemonės veikia;
(h) perduodamų duomenų kodavimas ir užkardų naudojimas, siekiant nuslėpti siunčiamą konfidencialią informaciją ir išvengti neteisėto skaitmeninių duomenų persiuntimo.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
252901
252902
252903
252904
252905
252906
252907
252908
252909
252910
252911
252912
252913
252914
252915
252916
252917
252990
Subscribe to 2529