Pereiti į pagrindinį turinį

26
- Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas ir darbo metodus arba taiko teisės, informacijos ir žmogaus sukurtų objektų saugojimo ir rinkimo, psichologijos, socialinės rūpybos, politikos, ekonomikos, istorijos, religijos, kalbų, sociologijos, kitų socialinių mokslų, meno ir pramogų žinias. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: teisės mokslo tiriamųjų darbų atlikimas; įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų projektų rengimas; klientų konsultavimas teisinių bylų klausimais; ieškinių pateikimas ir atstovavimas teisme; pirmininkavimas teismo posėdžiams; bibliotekų ir galerijų archyvų kolekcijų tvarkymas ir priežiūra; koncepcijų, teorijų ir darbo metodų kūrimas ar tobulinimas arba socialinių mokslų žinių taikymas; literatūros ir meno kūrinių sumanymas, kūrimas ir atlikimas; naujienų, idėjų, įspūdžių ir faktų aiškinimas ir perdavimas.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
261 Teisės specialistai
262 Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai
263 Socialinės ir religinės sričių specialistai
264 Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai
265 Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

Subscribe to 26