Pereiti į pagrindinį turinį

2611
- Teisininkai

Teisininkai konsultuoja klientus įvairiais teisiniais klausimais, rengia teisinių dokumentų projektus, atstovauja klientams administracinėse valdybose ar tribunoluose, teisme atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas arba nurodo vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismams.
Atliekamos užduotys:
(a) klientų konsultavimas įvairiais teisiniais klausimais ir teisinių problemų sprendimas kliento vardu;
(b) teisinių principų, nuostatų ir ankstesnių su konkrečiomis bylomis susijusių teismo sprendimų tyrimas;
(c) įrodymų rinkimas, siekiant nustatyti gynybos taktiką ar pateikti ieškinį naudojant tokias priemones, kaip klientų ir liudininkų apklausa, siekiant patvirtinti bylos faktus;
(d) rezultatų vertinimas ir strategijų rengimas bei argumentų formulavimas rengiantis nagrinėti bylą;
(e) kliento gynyba teismuose, tribunoluose ir administracinėse valdybose arba nurodymas vyresniesiems advokatams perduoti bylą aukštesnės instancijos teismui;
(f ) trumpo bylos išdėstymo priėmimas ir bylų aukštesniajam teismui teikimas;
(g) kaltintojo funkcijos valstybės vardu atlikimas;
(h) teisinių ginčų sprendimas;
(i) teisės aktų projektų ir vyriausybės reglamentuojamųjų dokumentų rengimas remiantis galiojančiais įstatymais;
(j) tokių teisinių dokumentų, kaip sutartys, nekilnojamojo turto sandoriai ir testamentai, projektų rengimas, taip pat teisinės nuomonės pareiškimų rengimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
261101
261102
261103
261104
261105
261190
Subscribe to 2611