Pereiti į pagrindinį turinį

2621
- Archyvų ir muziejų specialistai

Archyvų ir muziejų specialistai renka ir vertina archyvinius ir kitus istorinę, kultūrinę, administracinę ir meninę vertę turinčius žmogaus sukurtus objektus ir dokumentus, taip pat meno bei kitus objektus, užtikrina jų saugumą ir išsilaikymą. Jie planuoja, kuria ir diegia sistemas fondams ir istoriškai vertingiems dokumentams išsaugoti.
Atliekamos užduotys:
(a) dokumentų vertinimas ir išsaugojimas administraciniais, istoriniais, teisiniais, įrodymų ir kitais tikslais;
(b) rodyklių, bibliografijų, mikrofilmų kopijų ir kitų informacinių priemonių apie surinktą medžiagą rengimas ir vadovavimas jam, kad lankytojai galėtų jais pasinaudoti;
(c) kultūrinę ir istorinę vertę turinčių medžiagų ir objektų kilmės, paskirstymo ir panaudojimo tyrinėjimas;
(d) meninę, kultūrinę, mokslinę ar istorinę reikšmę turinčių objektų kolekcijų sudarymas, pildymas ir priežiūra;
(e) muziejų ir meno galerijų kolekcijų klasifikavimas ir katalogų sudarymas ar vadovavimas tokiam darbui, parodų organizavimas;
(f ) tokių istoriškai svarbių ir vertingų dokumentų, kaip valstybiniai ir asmeniniai dokumentai, nuotraukos, žemėlapiai, rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai, tyrimas, vertinimas, taip pat tobulinimas, organizavimas ir išsaugojimas;
(g) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
(h) kompiuterizuoto archyvų ir elektroninių fondų valdymo planavimas ir įgyvendinimas;
(i) parodų muziejuose ir meno galerijose organizavimas, eksponatų viešinimas ir specialus demonstravimas plačiajai visuomenei, specialistams ar švietimo tikslais;
(j) archyvinės medžiagos vertinimas ir įsigijimas, siekiant gausinti ir plėsti archyvo kolekciją mokslinių tyrimų tikslais.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
262101
262102
262103
262104
Subscribe to 2621