Pereiti į pagrindinį turinį

2631
- Ekonomistai

Ekonomistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, stebi duomenis, analizuoja informaciją, rengia ataskaitas, ekonominių ir verslo problemų sprendimo planus, taip pat kuria modelius ekonominei veiklai ir struktūrai analizuoti, aiškinti ir prognozuoti. Jie konsultuoja verslo įmones, suinteresuotų asmenų grupes ir valstybines įstaigas dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimo ar įgyvendinimo klausimais.
Atliekamos užduotys:
(a) ekonominės aplinkos pokyčių prognozavimas trumpalaikio biudžeto sudarymo, ilgalaikio planavimo ir investicijų vertinimo tikslais;
(b) rekomendacijų, politikos krypčių ir ekonominių, verslo strategijų ir investicijų planų rengimas, taip pat projektų įgyvendinamumo tyrimų atlikimas;
(c) ekonominių duomenų stebėsena, siekiant įvertinti pinigų ir mokesčių politikos veiksmingumą ir šiuo klausimu konsultuoti;
(d) konkrečių gaminių gamybos ar paslaugų suteikimo ir vartojimo prognozavimas pagal praeities gamybos, paslaugų suteikimo ir suvartojimo duomenis, taip pat pagal bendras ekonomines ir pramonei būdingas sąlygas;
(e) pajamų ir išlaidų, palūkanų normų ir valiutos kursų prognozių rengimas;
(f ) veiksnių, lemiančių darbo jėgos aktyvumą, užimtumą, atlyginimus, nedarbą ir kitas pasekmes darbo rinkoje, analizė;
(g) matematinių formulių ir statistinių metodų taikymas, taip pat ekonomikos teorijų tikrinimas ir ekonominių problemų sprendimas;
(h) ekonominių duomenų rinkimas, analizavimas ir aiškinimas, remiantis ekonomikos teorijomis ir naudojant įvairius statistinius ir kitus metodus;
(i) politinių sprendimų, susijusių su valstybės ekonomika ir finansais, padarinių vertinimas, taip pat konsultavimas ekonominės politikos ir veiksmų, atsižvelgiant į praeities, dabarties ir numatomus ekonomikos veiksnius ir polinkius, pasirinkimo klausimais;
(j) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
(k) problemų, susijusių su atskirų įmonių ekonomine veikla, nagrinėjimas;
(l) vietos, regiono ar šalies rinkos sąlygų tyrimas, siekiant nustatyti prekių ir paslaugų pardavimo ir kainų lygius, įvertinti rinkos potencialą ir ateities polinkius, rengti verslo strategiją.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
263101
263102
263103
263104
263105
263106
263107
263108
263109
263110
263111
263112
263113
263114
Subscribe to 2631