Pereiti į pagrindinį turinį

2632
- Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai tiria ir aprašo socialinę visuomenės sandarą, žmonijos kilmę ir evoliuciją, tarpusavio ryšį tarp aplinkos sąlygų ir žmonių veiklos. Jie konsultuoja savo tyrimų rezultatų taikymo praktiškai, formuojant ekonomikos ir socialinę politiką, klausimais.
Atliekamos užduotys:
(a) žmonių visuomenės kilmės, raidos, sandaros, socialinių normų, organizacijų ir tarpusavio santykių tyrimas;
(b) žmonijos kilmės ir evoliucijos analizavimas, tiriant supančios aplinkos ir kultūrinių bei socialinių institucijų kitimą;

(c) žmonijos raidos aiškinimas, remiantis tokiomis materialiomis jos praeities liekanomis, kaip gyvenamieji būstai, šventyklos, įrankiai, keramika, monetos, ginklai ar skulptūros;
(d) fizinių ir klimato juostų ir regionų aspektų tyrimai ir ryšių tarp tyrimo rezultatų ir ekonominės, socialinės bei kultūrinės veiklos nustatymas;
(e) teorijų, modelių ir metodų aiškinti ir aprašyti socialinius reiškinius kūrimas;
(f ) politinių sprendimų socialinės politikos klausimais padarinių vertinimas;
(g) socialinių duomenų analizė ir vertinimas;
(h) konsultavimas tyrimų rezultatų praktinio taikymo nustatant gyventojų grupių ir regionų ekonominės ir socialinės politikos kryptis ir plėtojant rinkas klausimais;
(i) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
263201
263202
263203
263204
263205
263206
263207
263208
263209
Subscribe to 2632