Pereiti į pagrindinį turinį

2633
- Filosofai, istorikai ir politologai

Filosofai, istorikai ir politologai tiria žmogaus patirties ir egzistencijos pobūdį, žmonijos istorijos etapus ar aspektus, taip pat politines institucijas, judėjimus ir elgseną. Jie rengia dokumentus ir ataskaitas dėl savo tyrimų rezultatų, kuriais remiantis imamasi politinių ir individualių veiksmų.
Atliekamos užduotys:
(a) bendrųjų pasaulio, žmogaus veiksmų, patirties ir egzistencijos priežasčių, principų ir reikšmės tyrimas, dažniausiai samprotaujant, filosofijos koncepcijų ir teorijų aiškinimas ir tobulinimas;
(b) tokių pirminių šaltinių, kaip praeities įvykių originalūs dokumentai ar dabar padarytos jų kopijos, ir tokių antrinių šaltinių, kaip archeologiniai ar antropologiniai radiniai, analizė ir lyginimas;
(c) reikiamos medžiagos suradimas, jos autentiškumo patikrinimas, tam tikro periodo, šalies, regiono arba tam tikro jo istorinio aspekto, pavyzdžiui, ekonominio, socialinio arba politinio, istorijos tyrimai ir aprašymas;
(d) tokių sričių, kaip politinė filosofija, ankstesniųjų laikų ar dabartinė politinių sistemų, institucijų ar elgsenos teorija ir praktika, tyrimas;
(e) šiuolaikinių politinių institucijų ir nuomonių stebėjimas, su jomis susijusių duomenų rinkimas, remiantis įvairiais šaltiniais, įskaitant pokalbius su oficialiais valstybės ir politinių partijų atstovais ar kitais asmenimis;
(f ) teorijų, modelių ir metodų žmogaus patirties pobūdžiui, istoriniams ir politiniams įvykiams, elgsenai aiškinti ir aprašyti kūrimas;
(g) tyrimų rezultatų ir išvadų teikimas skelbti ar valstybės, politinių partijų ar kitų organizacijų atstovams ir suinteresuotiems asmenims;
(h) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
263301
263302
263303
263304
263305
263306
263307
263308
263309
Subscribe to 2633