Pereiti į pagrindinį turinį

2634
- Psichologai

Psichologai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir tyrinėja žmonių – individų ar grupių – psichologinius procesus, elgesį ir taiko šias žinias asmenybės raidai ir prisitaikymui prie socialinių, mokymosi ir profesinių sąlygų skatinti.

Atliekamos užduotys:
(a) testų, kuriais siekiama nustatyti tokias psichines, fizines ir kitas charakteristikas, kaip intelektas, gebėjimai, polinkiai, gabumai, potencialas ir pan., planavimas ir atlikimas, jų rezultatų aiškinimas, vertinimas ir konsultavimas šiais klausimais;
(b) paveldimumo, socialinių, profesinių ir kitų veiksnių poveikio asmenybės mąstymui ir elgesiui analizavimas;
(c) konsultacijos ir terapiniai pokalbiai su individais ir grupėmis, taip pat tolesnis jų stebėjimas;
(d) būtinų ryšių palaikymas, pavyzdžiui, su šeimos nariais, mokymo įstaigomis ar darbdaviais, galimų problemų sprendimo variantų siūlymas;
(e) psichologinių veiksnių tyrimai diagnozuojant, gydant ir užkertant kelią psichiniams susirgimams, emociniams ir asmenybės sutrikimams ir jų aptarimas su atitinkamais specialistais;
(f ) mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas;
(g) pasiekimų, diagnostinių ir prognostinių testų, skirtų mokytojams planuoti mokymo metodus ir turinį, sudarymas;
(h) apklausų ir mokslinių tyrimų darbinės atsakomybės, darbo grupių, dvasinės būklės, motyvacijos, priežiūros ir vadybos klausimais atlikimas;
(i) teorijų, modelių ir metodų žmogaus elgesiui aiškinti ir aprašyti kūrimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
263401
263402
263403
263404
263405
263406
263407
263408
263409
263410
263490
Subscribe to 2634