Pereiti į pagrindinį turinį

2636
- Religijų specialistai

Religijų specialistai puoselėja religines tradicijas, praktiką ir tikėjimą. Jie iškilmingai pažymi arba veda religines apeigas ar įšventinimo ritualus, pataria dvasiniais ir doroviniais klausimais, atlieka kitas su religijos praktika susijusias funkcijas.

Atliekamos užduotys:
(a) religinių tradicijų, praktikos ir tikėjimo skelbimas ir puoselėjimas;
(b) religinių apeigų, ritualų ir ceremonijų vedimas;
(c) įvairių administracinių ir visuomeninių pareigų atlikimas, įskaitant dalyvavimą religinių organizacijų komitetų darbe ir posėdžiuose;
(d) dvasinis ir moralinis ugdymas, atsižvelgiant į išpažįstamą religiją;
(e) religinių tiesų skleidimas savo šalyje arba užsienyje;
(f ) religinių pamokymų ir pamokslų rengimas;
(g) mokymo kursų ir tikybos programų sudarymas ir vadovavimas jiems;
(h) asmenų konsultavimas tarpasmeniniais, sveikatos, finansiniais ir religiniais klausimais;
(i) tokių specialių renginių, kaip stovyklos, konferencijos, seminarai ir sielovados konferencijos, tvarkaraščių sudarymas ir dalyvavimas juose.
Pastabos
Religinių ordinų nariai, kurių darbas apima kitų profesijų, pavyzdžiui, mokytojų, slaugytojų ar socialinių išmokų darbuotojų atliekamas užduotis, turėtų būti klasifikuojami pagal pagrindines darbe atliekamas užduotis ir pareigas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
263601
263602
263603
263604
263605
263606
263607
263608
263609
263610
263611
263612
263613
263614
263615
263616
263617
Subscribe to 2636