Pereiti į pagrindinį turinį

31
- Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai atlieka technines užduotis, susijusias su fizinių mokslų ir inžinerijos moksliniais ir darbo metodų tyrimais. Jie prižiūri ir kontroliuoja techninius ir darbinius gavybos, gamybos, statybos ir kitus inžinerinius darbo ir gamybos procesus, valdo techninę įrangą, įskaitant orlaivius ir laivus. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: prietaisų ir įrangos įrengimas, valdymas ir kontrolė, sistemų eksperimentų ir bandymų atlikimas ir kontrolė; ėminių atrinkimas ir jų bandymai; pastabų registravimas ir duomenų analizė; techninių brėžinių ir diagramų rengimas, peržiūra ir aiškinimas; kitų darbuotojų veiklos koordinavimas, priežiūra, kontrolė ir darbo grafikų sudarymas; skirstomųjų skydų, kompiuterizuotų valdymo sistemų ir daugiafunkcių technologinių procesų valdymo mašinų valdymas ir kontrolė; techninių funkcijų atlikimas, užtikrinant saugų ir veiksmingą laivų, orlaivių ir kitos įrangos judėjimą ir veikimą.
Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:
311 Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai
312 Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai
313 Technologinių procesų valdymo technikai
314 Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai
315 Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

Subscribe to 31