Pereiti į pagrindinį turinį

311
- Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su fizinių mokslų, taip pat inžinerijos, techninės braižybos ar gamybos procesų ekonominio veiksmingumo, koncepcijų, principų ir darbo metodų praktiniu tyrimu bei taikymu.
Pagrindinės atliekamos užduotys: techninio darbo, susijusio su chemija, fizika, geologija, meteorologija, astronomija, inžinerija ar technine braižyba, atlikimas; laboratorijos prietaisų ir įrenginių įrengimas, valdymas ir priežiūra, eksperimentų stebėsena, rezultatų stebėjimas, skaičiavimas ir registravimas; medžiagų rengimas eksperimentams; sistemų bandymų atlikimas; ėminių atrinkimas ir bandymai; pastabų registravimas ir duomenų analizė; techninių brėžinių rengimas, peržiūra ir aiškinimas, diagramų, plokščių schemų diagramų ar išdėstymo brėžinių sudarymas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
3111 Chemijos ir kitų fizinių mokslų technikai
3112 Statybos inžinerijos technikai
3113 Elektros inžinerijos technikai
3114 Elektronikos inžinerijos technikai
3115 Mechanikos inžinerijos technikai
3116 Cheminės inžinerijos technikai
3117 Gavybos ir metalurgijos technikai
3118 Braižytojai
3119 Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Subscribe to 311