Pereiti į pagrindinį turinį

3113
- Elektros inžinerijos technikai

Elektros inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektrotechnikos darbu, taip pat elektros įrenginių, prietaisų ir skirstomųjų sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, statyba, eksploatavimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.
Atliekamos užduotys:
(a) techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektros įrangos ir įtaisų ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
(b) elektros instaliacijos ir grandinių projektavimas bei brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;

(c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia gamybai ir instaliacijai, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
(d) techninė elektros sistemų ir įrenginių gamybos, instaliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jų tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
(e) įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra ar naujų elektros sistemų ar įrenginių pradinis paleidimas;
(f ) elektros įrenginių ir instaliacijų surinkimas ir bandymas, kalibravimas, keitimas ir remontas, laikantis reglamentuojamųjų dokumentų ir saugos reikalavimų.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
311301
311302
311303
311304
311305
311306
311307
311308
311309
311310
311311
Subscribe to 3113