Pereiti į pagrindinį turinį

3114
- Elektronikos inžinerijos technikai

Elektronikos inžinerijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su tiriamuoju elektronikos darbu ir elektroninės įrangos projektavimu, gamyba, surinkimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.
Atliekamos užduotys:
(a) techninė pagalba, atliekant darbus, susijusius su elektroninės įrangos ar bandomųjų pavyzdžių tyrimu ir tobulinimu;
(b) elektroninių grandinių montavimo schemų projektavimas ir jų brėžinių rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
(c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia elektroninei įrangai pagaminti ir įrengti, sąmatų rengimas pagal pateiktą techninių sąlygų aprašą;
(d) techninė elektroninės įrangos gamybos, naudojimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė, užtikrinant jos tinkamą veikimą ir techninių sąlygų aprašo bei reglamentuojamųjų dokumentų atitiktį;
(e) pagalba projektuojant, tobulinant, įrengiant, valdant ir prižiūrint elektronines sistemas;
(f ) įrengimo metodų planavimas, įrengtų įrenginių saugos ir valdymo patikra arba naujų elektroninių istemų ar įrenginių pradinis paleidimas;
(g) elektroninių sistemų bandymas, duomenų rinkimas ir analizė, pagalbos teikimas elektronikos inžinieriams, renkantiems elektronines schemas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
311401
311402
311403
311404
311405
311406
311490
Subscribe to 3114