Pereiti į pagrindinį turinį

3117
- Gavybos ir metalurgijos technikai

Gavybos ir metalurgijos technikai atlieka technines užduotis, susijusias su metalurgijos tiriamuoju darbu ir eksperimentais, tobulinant kietųjų naudingųjų iškasenų, naftos ir dujų gavybos būdus, taip pat su kasyklų ir jų įrenginių, naftos ir gamtinių dujų transportavimo ir sandėliavimo sistemų bei įrenginių ir metalų gavybos iš rūdų ir jų gryninimo įrangos projektavimu, įrengimu, naudojimu, technine priežiūra ir remontu.

Atliekamos užduotys:
(a) techninė pagalba, susijusi su procesų, kuriais nustatomos metalų ir naujų lydinių savybės, tyrimais ir tobulinimu;
(b) techninė pagalba atliekant geologinę ir topografinę žvalgybą, projektuojant ar maketuojant naftos, gamtinių dujų ir rūdų gavybos ir transportavimo sistemas bei mineralų ir metalų apdorojimo ir rafinavimo gamyklas;
(c) išsamus medžiagų kiekio ir išlaidų bei darbo sąnaudų, kurių reikia rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškai, gavybai, apdorojimui ir transportavimui, sąmatų rengimas;
(d) techninė, reguliuojamoji ir su sauga susijusi rūdų, naftos ir gamtinių dujų paieškos, gavybos, transportavimo ir sandėliavimo įrenginių ir rūdų apdorojimo gamyklų statybos, įrengimo, eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto kontrolė;
(e) pagalba planuojant ir projektuojant kasyklas, kasyklų šachtas, tunelius ir požemines pirmosios pagalbos teikimo patalpas;
(f ) uolienų, rūdų ir metalų ėminių atrinkimas, laboratorinių bandymų atlikimas, nustatant jų savybes, bandymų rezultatų analizė ir ataskaitų rengimas, techninė bandymų įrangos priežiūra;
(g) mikroskopų, elektromagnetinių matuoklių, spektrometrų, spektrografų, densitometrų ir įtempties bandymo prietaisų naudojimas;
(h) pagalba mokslininkams naudojant elektros, garso ar branduolinius matuoklius laboratorijose ir gamyboje, siekiant gauti duomenų, rodančių galimus rūdų, dujų ar naftos šaltinius.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
311701
311702
311703
311790
Subscribe to 3117