Pereiti į pagrindinį turinį

3119
- Kitur nepriskirti fizinių mokslų ir inžinerijos technikai

Šis pogrupis apima fizinių mokslų ir inžinerijos technikus, kurie nepriskiriami kitiems 311 grupės „Fizinių mokslų ir inžinerijos technikai“ pogrupiams. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui priskiriami technikai, padedantys mokslininkams ir inžinieriams tobulinti saugos, biomedicinos, aplinkos ar pramonės ir gamybos procesus arba atlikti jų tyrimus.
Tokiais atvejais jų atliekamos užduotys yra šios:
(a) duomenų rinkimas ir techninė pagalba, kai rengiami veiksmingo, saugaus ir ekonomiško darbuotojų, medžiagų ir įrenginių panaudojimo duomenys, darbo metodai ir operacijų atlikimo tvarka, jų įgyvendinimo priežiūra ir veiksmingas gamyklos ar įmonės išplanavimas;
(b) dalyvavimas darbuose, susijusiuose su galimų pavojų išaiškinimu ir darbo saugos veiksmų ir įrenginių naudojimu;
(c) aplinkos taršos prevencijai, kontrolei ir mažinimui, užterštos vietovės atkūrimui ir melioracijai skirtos įrangos ir prietaisų keitimas ir bandymai;
(d) dalyvavimas kuriant aplinkos taršos mažinimo prietaisus, kai šiems darbams vadovauja inžinierius;
(e) pagalba inžinieriams atliekant robotikos įrangos bandymus ir ją projektuojant.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
311901
311902
311903
311904
311905
311906
311907
311908
311990
Subscribe to 3119