Pereiti į pagrindinį turinį

312
- Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai

Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai koordinuoja, prižiūri, kontroliuoja gamybos, gavybos ir statybos darbuotojų veiklą ir sudaro jų darbo grafikus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: kvalifikuotų darbininkų, technologinių procesų valdymo technikų, mašinų operatorių, surinkėjų, nekvalifikuotų darbininkų ir kitų darbuotojų veiklos stebėsena, priežiūra ir koordinavimas; kasdienio darbo organizavimas ir planavimas; išlaidų sąmatų, duomenų ir ataskaitų rengimas; darbuotojų poreikio ar reikmenų trūkumo nustatymas; darbuotojų saugos užtikrinimas; naujų darbuotojų instruktavimas ir mokymas.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
3121 Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai
3122 Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai
3123 Statybos darbų meistrai ir brigadininkai

Pastabos
312 grupei „Gavybos, gamybos ir statybos darbų meistrai ir brigadininkai“ priskiriamos profesijos, daugiausiai susijusios su kitų asmenų atliekamo darbo planavimu, organizavimu, koordinavimu, kontrole ir vadovavimu jiems. Didžiąją laiko dalį šie darbuotojai nedirba darbų, kuriuos atlieka jų prižiūrimi darbuotojai, nors dažnai jie turi didelę darbo patirtį. Asmenys, kurie atlieka tas pačias užduotis kaip ir jų prižiūrimi darbuotojai ir kontroliuoja techninę kitų darbuotojų atliekamo darbo kokybę, turėtų būti priskirti tai pačiai grupei kaip ir jų prižiūrimi darbuotojai. Šias vadovaujamas pareigas atliekantis asmuo dažnai vadinamas meistru ar meistre arba grupės vadovu.
Norint atskirti 1 pagrindinei grupei „Vadovai“ ir kitoms pagrindinėms grupėms priskirtus vadovus, atkreiptinas dėmesys, kad tiek vadovai, tiek meistrai ir brigadininkai gali planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti kitų asmenų atliekamą darbą ir jam vadovauti. Be to, vadovai paprastai yra atsakingi ir priima sprendimus dėl bendros verslo ar padalinio strategijos ir veiklos krypties (pavyzdžiui, dėl gamintinų prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto (kiek lėšų išleisti ir kokiam tikslui); taip pat darbuotojų atrankos, skyrimo ir atleidimo. Meistrai ir brigadininkai gali konsultuoti vadovus ir teikti jiems pagalbą šiais klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir atleidimu, tačiau nėra įgalioti tokių sprendimų priimti.
Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų atsakingi už visas tris sritis – strategiją ir veiklos kryptis, biudžetą, darbuotojų atranką ir atleidimą. Jiems suteikto savarankiškumo lygis gali skirtis. Esminis skirtumas yra tas, kad meistrai ir brigadininkai atsako tik už kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai atsakingi už visą padalinio veiklą.

Subscribe to 312