Pereiti į pagrindinį turinį

3121
- Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai

Gavybos darbų meistrai ir brigadininkai prižiūri gavybą kasyklose ir karjeruose, tiesiogiai prižiūri bei koordinuoja kasyklose ir karjeruose dirbančių darbininkų darbą.
Atliekamos užduotys:
(a) darbininkų, atliekančių mineralų ir kitų naudingųjų iškasenų gavybą, dirbančių su požeminėmis transporto priemonėmis ar sunkiąja technika atvirosiose kasyklose ar karjeruose, veiklos priežiūra ir koordinavimas;
(b) darbo pagal darbo grafikus metodų nustatymas ir priemonių, didinančių produktyvumą, rekomendavimas gavybos vadovams;
(c) darbas su vadovaujančiais ir techniniais darbuotojais, kitais padaliniais ir rangovais, sprendžiant darbo problemas ir koordinuojant veiklą;
(d) ataskaitų ir kitos informacijos teikimas gavybos vadovams dėl darbo kasyklose ir karjeruose;
(e) kasyklos ar karjero darbuotojų ir medžiagų poreikio nustatymas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
312101
312102
312103
312190
Subscribe to 3121