Pereiti į pagrindinį turinį

313
- Technologinių procesų valdymo technikai

Technologinių procesų valdymo technikai valdo ir stebi skirstomuosius skydus, kompiuterizuotas valdymo sistemas, daugiafunkces technologinių procesų valdymo mašinas ir prižiūri apdorojimo įrangą elektros gamybos ir paskirstymo įmonėse, nuotekų, kanalizacijos valymo ir atliekų šalinimo įrenginiuose, cheminio apdorojimo, naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginiuose, metalų perdirbimo ir kitų sudėtinių procesų srityje.
Pagrindinės atliekamos užduotys: elektroninių ar kompiuterizuotų valdymo pultų valdymas iš valdymo centro, stebint ir optimizuojant procesus; procesų pradžios ir pabaigos kontrolė; skirstomųjų skydų ir panašios įrangos valdymas ir kontrolė; įrangos ir sistemų kontrolė ir tikrinimas, siekiant nustatyti gedimus; diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas nustatytu metu; trikdžių šalinimas, prireikus – gedimų taisymas; duomenų registravimas ir ataskaitų rengimas; konsultavimasis su kitais darbuotojais, vertinant įrangos veikimą; įrangos valymas ir priežiūra; įrenginių ir mašinų operatorių, surinkėjų ir kitų darbuotojų priežiūra.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
3131 Elektrinių operatoriai
3132 Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai
3133 Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai
3134 Naftos ir gamtinių dujų perdirbimo įrenginių operatoriai
3135 Metalurgijos technologinių procesų valdymo įrangos operatoriai
3139 Kitur nepriskirti technologinių procesų valdymo technikai

Pastabos
Kai kada technologinių procesų valdymo technikai gali prižiūrėti ir kitų profesijų darbuotojus, pavyzdžiui, įrenginių ir mašinų operatorius ir surinkėjus. Jie turėtų būti priskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“ tik tuo atveju, kai kitų darbuotojų priežiūra aiškiai vyrauja jų darbe, o technologinių procesų valdymo veikla yra palyginti paprasta. Pavyzdžiui, cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatorius, kuris iš valdymo centro valdo ir stebi cheminio apdorojimo įrenginius bei įrangą ir prižiūri cheminio gaminių apdorojimo įrenginių ir mašinų operatorius, turėtų būti priskirtas 3133 pogrupiui „Cheminio apdorojimo įrenginių valdymo operatoriai“. Surinkėjus prižiūrintis asmuo, kuris yra atsakingas ir už iš dalies automatinio konvejerio paleidimą ir sustabdymą, priskiriamas 3122 pogrupiui „Gamybos darbų meistrai ir brigadininkai“.
Pavienių procesų valdymo įrenginių ir mašinų ar mechanizmų, nesusijusių su automatiniu sudėtinių procesų valdymu, operatoriai nepriskiriami 313 grupei „Technologinių procesų valdymo technikai“. Šios profesijos dažniausiai priskiriamos 8 pagrindinei grupei „Įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai“.
Visi kasybos įrenginių operatoriai priskiriami 8111 pogrupiui „Kalnakasiai ir kasybos įrenginių operatoriai“.

Subscribe to 313