Pereiti į pagrindinį turinį

3131
- Elektrinių operatoriai

Elektrinių operatoriai valdo, stebi ir prižiūri skirstomuosius skydus ir panašią elektrinių valdymo centrų, kurie kontroliuoja elektros ir kitokios energijos gamybą ir paskirstymą perdavimo tinklams, įrangą. Valdoma įranga apima elektrinių reaktorius, turbinas, generatorius ir kitą pagalbinę įrangą.
Atliekamos užduotys:
(a) įvairių elektros gamybos įrenginių valdymas, kontrolė ir tikrinimas;
(b) elektros gamybos sistemų ir įrangos valdymas ir kontrolė, įskaitant katilines, turbinas, generatorius, kondensatorius ir reaktorius hidroelektrinėse, šiluminėse elektrinėse, kūrenamose anglimis, naftos produktais, gamtinėmis dujomis, ir atominėse elektrinėse, gaminant ir paskirstant elektros energiją;
(c) elektrinių įrenginių paleidimo ir stabdymo, taip pat perjungimo kontrolė, vandens lygių reguliavimas ir ryšių su sistemų operatoriais palaikymas, reguliuojant ir koordinuojant perdavimo apkrovas, dažnį ir linijų įtampą;
(d) diagramų, skaitiklių ir matuoklių rodmenų registravimas nustatytu metu, trikdžių šalinimas, prireikus – gedimų taisymas;
(e) elektrinės duomenų registravimas ir ataskaitų rengimas, konsultavimasis su kitais elektrinės darbuotojais, vertinant įrangos veikimą;
(f ) tokios įrangos, kaip generatoriai, katilinės, turbinos, siurbliai ir kondensatoriai, valymas ir priežiūra, siekiant išvengti įrangos gedimų ar avarijų.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
313101
313102
313103
313104
313105
313106
313107
313108
313109
313110
313111
313112
313113
313114
313115
313116
313117
313118
313119
313120
313121
313122
Subscribe to 3131