Pereiti į pagrindinį turinį

3132
- Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai

Atliekų deginimo ir vandens valymo įrenginių operatoriai stebi ir valdo kompiuterizuotas valdymo sistemas ir panašią įrangą kietųjų ir skystųjų atliekų valymo įrenginiuose, siekdami reguliuoti nuotekų ir atliekų valymą ir šalinimą, vandens filtravimo ir valymo įrenginiuose, siekdami reguliuoti vandens valymą ir paskirstymą.
Atliekamos užduotys:
(a) kompiuterizuotų valdymo sistemų, mašinų ir panašios įrangos nuotekų, vandens valymo ir skystųjų atliekų apdorojimo įrenginiuose, reguliuojant nuotekų ir atliekų srautą, apdorojimą ir šalinimą, taip pat vandens filtravimo ir valymo įrenginiuose, reguliuojant geriamojo vandens valymą ir paskirstymą, taip pat tolesnį šalinimą į natūralius vandens telkinius, valdymas ir kontrolė;
(b) kelių židinių atliekų deginimo krosnių ir panašios įrangos, skirtos dumblui ir kietosioms atliekoms deginti atliekų apdorojimo įrenginiuose, valdymas;

(c) įrangos tikrinimas ir veikimo sąlygų, skaitiklių, filtrų, dezinfekavimo chloru ir matavimo prietaisų kontrolė valdymo centruose, siekiant nustatyti apkrovos reikalavimus, patikrinti, ar srovė, slėgis ir temperatūra atitinka techninius reikalavimus, ir nustatyti gedimus;
(d) pagalbinės tokios įrangos, kaip dujų išmetikliai, dujų plautuvai ir atliekų deginimo šilumos grąžinimo įrenginiai, kontrolė ir valdymas;
(e) vandens ir nuotekų mėginių ėmimas, siekiant nustatyti jų cheminę ir bakteriologinę sudėtį, naudojant tyrimams skirtą įrangą ir spalvinės analizės standartus;
(f ) tyrimų rezultatų analizė, siekiant patikslinti ir suderinti įrenginius ir sistemas, skirtus vandeniui ir kitiems skysčiams dezinfekuoti ir dezodoruoti;
(g) saugumo ir saugos patikrų atlikimas įrenginiuose ir aikštelėse;
(h) įrenginių registracijos žurnalų pildymas ir ataskaitų rengimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
313201
313202
313203
313204
313205
313206
313290
Subscribe to 3132