Pereiti į pagrindinį turinį

314
- Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

Gyvosios gamtos mokslų technikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai atlieka įvairias technines užduotis, padėdami gyvosios gamtos mokslų specialistams atlikti biologijos, botanikos, zoologijos, biotechnologijos ir biochemijos, taip pat žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio mokslo tiriamuosius darbus, jų plėtros, gamtos apsaugos veiklą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: bandymų, eksperimentų, laboratorinių analizių, mokslo lauko tiriamųjų darbų ir apklausų atlikimas, naudojant patvirtintus mokslinius metodus, siekiant surinkti reikalingą informaciją; duomenų registravimas; pagalba atliekant duomenų analizę ir rengiant ataskaitas; įrangos naudojimas ir priežiūra.
Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
3141 Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)
3142 Žemės ūkio technikai
3143 Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

Subscribe to 314