Pereiti į pagrindinį turinį

3141
- Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus)

Gyvosios gamtos mokslų technikai (išskyrus medicinos ir patologijos laboratorijų technikus) teikia techninę pagalbą gyvosios gamtos mokslų specialistams, atliekantiems gyvųjų organizmų mokslo tiriamuosius darbus, analizę ir bandymus, taikantiems tokių sričių, kaip gamtos išteklių saugojimas, aplinkos apsauga, augalų ir gyvūnų biologija, mikrobiologija ir ląstelių ir molekulių biologija, tiriamųjų darbų rezultatus ir tobulinantiems jais remiantis sukurtus gaminius ir procesus.
Atliekamos užduotys:
(a) pagalba organizuojant, rengiant ir atliekant eksperimentus;
(b) laboratorijos prietaisų ir įrangos diegimas, kalibravimas, valdymas ir priežiūra;
(c) pavyzdžių ir ėminių, cheminių tirpalų ir mikroskopų objektinių stiklelių, taip pat auginamų gyvųjų organizmų surinkimas ir parengimas eksperimentams;
(d) einamųjų lauko ir laboratorinių bandymų atlikimas;
(e) eksperimentų stebėsena, užtikrinant tinkamų laboratorijų kokybės valdymo procedūrų ir sveikatos bei saugos rekomendacijų laikymąsi;
(f ) bandymų stebėjimas, jų rezultatų analizė, skaičiavimų atlikimas, registravimas ir ataskaitų rengimas, taikant tinkamus mokslo metodus;
(g) pavyzdžių ir ėminių saugojimas, klasifikavimas ir katalogavimas;
(h) atlikto darbo registracijos žurnalų pildymas;
(i) kompiuterių naudojimas modeliams kurti ir duomenims analizuoti;
(j) sudėtingos ir galingos įrangos naudojimas darbui atlikti;

(k) dalyvavimas tiriant, tobulinant ir gaminant gaminius ir procesus;
(l) laboratorijos reikmenų užsakymas ir priežiūra;
(m) atitinkamų duomenų bazių priežiūra.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
314101
314102
314103
314104
314105
314106
314107
314108
314109
314110
314111
314112
314113
314114
Subscribe to 3141