Pereiti į pagrindinį turinį

3143
- Jaunesnieji miškų ūkio specialistai

Jaunesnieji miškų ūkio specialistai teikia techninę pagalbą miškų ūkių specialistams, atliekantiems mokslo tiriamuosius darbus ir vykdantiems miškų priežiūrą ir kirtimą, saugantiems gamtos išteklius ir užsiimantiems aplinkos apsauga.

Atliekamos užduotys:
(a) miškų inventorizacijos, apžiūros ir lauko matavimų atlikimas pagal patvirtintas mokslines ir darbo procedūras;
(b) pagalba atliekant techninius tvarkymo ir kirtimo planų rengimo darbus ir taikant fotogrametrinius ir žemėlapių sudarymo metodus ir naudojant kompiuterizuotas informacines sistemas;
(c) pagalba planuojant ir prižiūrint privažiavimų ir miškų kelių tiesimą;
(d) techninių medelynų auginimo ir priežiūros darbų atlikimas, apimantis vietos parengimą, sodinimą ir medžių daigų priežiūrą;

(e) tokios veiklos, kaip nuodegų šalinimas, miškų gaisrų gesinimas, ligų gydymas ar vabzdžių naikinimas arba miškų retinimas, koordinavimas;
(f ) techninių miškų kirtimo darbų priežiūra;
(g) reglamentuojamųjų dokumentų ir teisės aktų dėl aplinkos apsaugos, išteklių naudojimo, gaisrinės saugos ir nelaimių prevencijos laikymosi užtikrinimas;
(h) miškų medelynų veiklos priežiūra;
(i) techninė pagalba tokiose miškų ūkio tyrimų programose, kaip medžių kokybės gerinimas, sėklų daiginimas, vabzdžių ir ligų tyrimai ar eksperimentiniai miškų ūkio ir miškininkystės mokslo tiriamieji darbai;
(j) miškų auginimo ir pjovimo planų rengimas.

Giminiškos profesijos

Kodas Pavadinimas
314301
314302
314303
314304
314305
314306
314307
314308
314309
314310
314311
314390
Subscribe to 3143