Pereiti į pagrindinį turinį

315
- Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai

Laivų ir orlaivių valdymo vadovai ir technikai vadovauja laivų ir orlaivių įguloms, valdo laivus ir pilotuoja orlaivius, atlieka technines funkcijas, užtikrinančias judėjimo saugą ir naudojimo veiksmingumą, kuria elektrines, elektromechanines ir kompiuterizuotas skrydžių valdymo sistemas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mechaninės, elektrinės ir elektroninės laivų ar orlaivių įrangos veikimo kontrolė, laivų valdymas, orlaivių pilotavimas ir vadovavimas tam darbui, laivų ar orlaivių judėjimo valdymas, elektrinių, elektromechaninių ir kompiuterizuotų skrydžių valdymo sistemų kūrimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:
3151 Laivų mechanikai
3152 Laivavedžiai ir laivų kapitonai
3153 Orlaivių pilotai ir kiti giminiškų profesijų specialistai
3154 Skrydžių vadovai
3155 Skrydžių saugos elektronikos technikai

Subscribe to 315